--- © Copyright 2013 tomaskruger.se ---
0 Läs mer >>

 

 

kl. 00:10  Tomas får syn på äggkartan som hans fru lämnat framme, och bestämmer sig för att plocka in äggen i kylskåpet.

kl. 00:11  Tomas ångrar sig, innerligt.

kl. 00:12  Tomas vill väcka sin fru, så att hon ska få ångra sig istället, eftersom olyckan egentligen var hennes fel.

kl. 00:13  Tomas inser att vissa meningsskiljaktigheter kan tänkas uppstå vad gäller skuldfrågan.

kl. 00:14  Tomas överväger att helt enkelt gå och lägga sig, för att sedan skylla på katten.

kl. 00:15  Tomas upptäcker att katten, det gosiga lilla kräket, besitter ett vattentätt alibi.

Kl. 00:16  Tomas kläcker den fantastiska idén att skylla olycksfallet på plötslig sjukdom, väcka frugan så att hon får torka golvet, och själv lägga sig på sängen, gärna lätt gnyendes med febertermometern i munnen.

kl. 00:17  Tomas inser att idén, hur fantastisk den än är, skulle kunna leda till att frugan tar med sig sonen och åker hem till hennes föräldrar, dessvärre nästan säkert utan att städa upp först.

kl. 00:18  Tomas funderar på om han så här mitt i natten själv kunde tänkas överge hus, familj och köksgolv, för att söka lyckan på en plats med bättre förutsättningar.

kl. 00:19  Tomas googlar fram att trots all dårskap i världen, så finns det ingen religion eller värdslig lagstiftning som förbjudit vare sig höns eller ägg, och att han därför lika gärna kan stanna hemma.

kl. 00:20 Tomas lusläser dammsugarens garantivilkor.

kl. 00:21 Tomas anser att tillverkares friskrivningar från kundorsakade fel, borde förbjudas av konsumentlagstiftningen.

kl. 00:22  Tomas börjar torka upp äggen från köksgolvet, trots att det inte var hans fel att de hamnade där.

kl. 00:23  Köksgolvet är rent, varpå Tomas äntligen får gå och lägga sig. Orättvist nog utan att få motta minsta beröm för sin rådiga insats.

 

 

 

Näggativ